Archiwa Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce
Na razie tylko adresy - w przygotowaniu szczegółowy opis zasobów genealogicznych archiwów kościelnych.

Archiwum Archidiecezjalne
w Białymstoku
ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

Zasady i godziny udostępnienia akt po uzgodnieniu z kierownictwem archiwum.

 

Archiwum Archidiecezjalne
w Częstochowie
Archiwum Akt Nowych
Al. Najświętszej Marii Panny 54
42-200 Częstochowa

Archiwum Archidiecezjalne
w Częstochowie
Archiwum Akt Dawnych
Budynek Częstochowskiego Seminarium Duchownego
ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa

  archiwalia sprzed 1945

Archiwum Diecezjalne
w Drohiczynie
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn n. Bugiem

Zasady i godziny udostępnienia akt po uzgodnieniu z kierownictwem archiwum.

 

Archiwum Archidiecezjalne
w Gdańsku
ul. Cystersów 15
80-330 Gdańsk-Oliwa

Archiwum Archidiecezjalne
w Gnieźnie
ul. Kolegiaty 2
Katedra
62-200 Gniezno

Archiwum Archidiecezjalne
w Katowicach
ul. Wita Stwosza 16
40-043 Katowice

Archiwum Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

Archiwum Kapituły Metropolitalnej
w Krakowie
Wawel 3
31-001 Kraków

Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Krakowie
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków

Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców
ul. Ks. Pawlickiego 1
30-320 Kraków

Archiwum i Biblioteka Kurii Arcybiskupiej
w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 85
37-600 Lubaczów

  m.in. archiwalia lwowskie

Archiwum Archidiecezjalne
w Lublinie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
ul. Chopina 29/7
20-023 Lublin

Archiwum Diecezjalne
w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

Archiwum Diecezjalne
w Ł
odzi
ul. Ks. Skorupki 1
90-458 Łódź

Archiwum Diecezji Warmińskiej
ul. Kopernika 47
10-512 Olsztyn

  akta sprzed 1945 r.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej
Archiw
um Akt Nowych
ul. Kopernika 47
10-512 Olsztyn

  akta po 1945 r.

Z archiwum można korzystać po uzyskaniu zgody miejscowego Ordynariusza.

 

Archiwum Diecezjalne
w Opolu
ul. Kardynała Kominka 1a
45-032 Opole

Zasady i godziny udostępnienia akt po uzgodnieniu z kierownictwem archiwum.

 

Archiwum Diecezjalne
w Pelplinie
ul. Biskupa K. Dominika 11
83-130 Pelplin

Archiwum Diecezjalne
w Płocku
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
09-400 Płock

Z archiwum można korzystać po uprzednim porozumieniu, uprzedzeniu o dniu przyjazdu i poszukiwanych materiałach.

Archiwum Archidiecezjalne
w Poznaniu
ul. Lubrańskiego 1
61-108 Poznań 22

Pełny wykaz archiwaliów katolickich (1590-1949) i luterańskich (1631-1945) z terenu Wielkopolski przechowywanych w tym archiwum znajduje się pod adresem: http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/archiwum.htm .

Archiwum Metropolitalne
w Przemyślu
Plac Katedralny 4a
37-700 Przemyśl

Archiwum Diecezjalne
w Sandomierzu
ul. Ściegiennego 2
27-600 Sandomierz

Archiwum Diecezjalne
w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 62
08-100 Siedlce

Archiwum Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Plac Katedralny 8
72-400 Kamień Pomorski

Archiwum Diecezjalne
w Tarnowie
ul. Katedralna 3
33-100 Tarnów

Archiwum Archidiecezjalne
w Warszawie
ul. Kanonia 6
00-278 Warszawa

Archiwum Archidiecezjalne
w Warszawie
ul. Świętojańska 8
00-288 Warszawa

adres do korespondencji:
ul. Kanonia 6

Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Warszawie
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszaw

Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Warsza
wie
Oddział ksiąg metrykalnych
kościół p.w. Wszystkich Świętych
Pl. Grzybowski 3/5
00-115 Warszawa

Papieski Instytut Studiów Kościelnych
w Rzymie
punkt konsultacyjny w Warszawie
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

Archiwum Diecezjalne
we Włocławku
ul. Gdańska 2/4
87-800 Włocławek

Archiwum Archidiecezjalne
we Wrocławiu
ul. Kanonia 12
50-328 Wrocław

Archiwum Diecezjalne
w Zielonej Górze
Plac Powstańców Wielkopolskich 1
65-075 Zielona Góra

(c) Rafał Degiel 2000