Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne

Działające w Przemyślu Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne - pierwsza organizacja tego typu na południu kraju a trzecia (po Warszawie i Poznaniu) w Polsce zostało założone w 1998 r. Podobnie jak w większości krajów na świecie skupia ono amatorów - miłośników genealogii (głównie rodzinnej). Prowadzi działalność non-profit i - jako stowarzyszenie o stosunkowo małym "stażu" - liczy na pomoc organizacyjną ze strony bardziej doświadczonych genealogów.

Podstawowym celem Towarzystwa jest m.in. upowszechnianie wiedzy genealogicznej i heraldycznej wśród społeczeństwa, inicjowanie i koordynowanie badań w tym zakresie, roztaczanie opieki nad dziedzictwem kultury ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Przemyskiej i terenów dawnej Galicji a w niedalekiej przyszłości w ograniczonej skali działalność wydawnicza. GTG przygotowuje się do utworzenia własnej strony internetowej.

Wśród członków-założycieli Stowarzyszenia są m.in. osoby duchowne, parlamentarzyści, przedstawiciele władz, naukowcy i dziennikarze. Galicyjskiemu Towarzystwu Genealogicznemu w Przemyślu prezesuje Janusz Motyka.

Adres do korespondencji:

Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne
ul. Witoszyńska 5
37-700 Przemyśl

e-mail prezesa GTG: motyka56@wp.pl

 

© Sekretarz GTG - Barbara Butrym