WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE

 

         WTG skupia osoby badające dzieje swoich rodzin, a jego głównym celem jest wzajemna pomoc w poszukiwaniach genealogicznych. Stowarzyszenie powstało w 1993 r. w Warszawie. Do WTG należy ponad 80 członków bez względu na wiek czy wykształcenie. Przeważnie są to osoby pochodzenia szlacheckiego, ale stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich akceptujących jego statut.

       

Na comiesięcznych zebraniach odbywa się prezentacja badań. Referaty i dyskusje przynoszące wymianę doświadczeń badawczych umożliwiają stałe doskonalenie się w zakresie metodologii. Członków WTG interesuje udział ich przodków w walkach narodowowyzwoleńczych, sztuce, nauce, polityce itp. Zbierają informacje o kolejnych siedzibach rodzin, o ich przemieszczeniach na przestrzeni wieków, o stanie posiadania tych rodzin, o piastowanych przez przodków urzędach.

Kultywowane są patriotyczne tradycje rodzinne, członkowie WTG sprawdzają zgodność swych sag rodowych z faktami. Niektórzy doprowadzili swoje rodowody aż do XV w. Wieloletnie badania wymagają dużej wytrwałości i dociekliwości, ale rezultaty często dają wielką satysfakcję. Systematyczna współpraca, wzajemna pomoc w ramach stowarzyszenia, przyspiesza i ułatwia poszukiwania.

Dla rozwijania wiedzy genealogicznej organizowane są spotkania z genealogami i heraldykami z naukowych placówek badawczych. Utrzymywane są kontakty ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

Komputery w posiadaniu członków WTG wykorzystywane są do gromadzenia danych, budowania tablic genealogicznych oraz do genealogicznych poszukiwań internetowych. Na łamach Biuletynu WTG "Quaerenda" zamieszczane są opracowania genealogiczne członków WTG oraz zestawienia poszukiwań genealogicznych.

Terenem badań genealogów amatorów są biblioteki z ich herbarzami i biografiami, ale przede wszystkim archiwa państwowe i kościelne oraz kancelarie parafialne z ich księgami metrykalnymi. Najczęstsza forma codziennej współpracy to: wymiana wypisów z ksiąg metrykalnych, wzajemna informacja o źródłach.

Kultywowanie wartości niematerialnych odnajdywanych w dziejach rodzin jest relaksem wobec ogarniającej wszystkie dziedziny życia społecznego fali komercjalizacji.

UWAGA !

WTG nie prowadzi działalności gospodarczej. WTG nie przyjmuje także zamówień na zestawienie czy wykonanie drzew genealogicznych lub rodowodów. Nasze stowarzyszenie pomaga nowicjuszom i podpowiada jak szukać swoich korzeni, służy radą i pomocą.

Osoby zainteresowane współpracą lub uczestnictwem mogą kontaktować się poprzez:

pocztę E-mail (korespondencja bez znaków polskich):

w_t_g@poczta.onet.pl

telefonicznie (0-22) 620-24-70 (w godz. 11-16)

lub pisząc na adres:

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne
ul. Żelazna 58/62 lok. 610
00-866 Warszawa